പോഷകാഹാരങ്ങളുടെ ഉല്‍പ്പാദനം കൂട്ടുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്

ന്യൂഡൽഹി ഒക്ടോബർ 15: പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ വിള ഉൽപാദനങ്ങളായ ചോളം, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വൈവിധ്യവത്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉൽപാദനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക മാത്രമല്ല, ചോളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോഷക ധാന്യങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രതിനിധി പറയുന്നു.

ലോക പട്ടിണിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാവുന്ന ദിവസമായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ സ്ഥാപക തീയതിയായ ഒക്ടോബർ 16 നാണ് ലോക ഭക്ഷ്യ ദിനം ലോകമെമ്പാടും ആഘോഷിക്കുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും ആഗോള പട്ടിണിക്കെതിരെ ഒരു തീം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡബ്ല്യു.എഫ്.ഡി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ‘സീറോഹങ്കര്‍’ നേടുന്നതിന് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണരീതികളിലാണ് 2019 ലെ തീം.

പോഷകാഹാരവും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും ഉപയോഗിച്ച് കാർഷിക, ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനത്തിന്റെ പങ്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് എഫ്എഒയുടെ പ്രതിനിധി ടോമിയോ ഷിചിരി പറഞ്ഞു, “സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉൽപാദനം അഞ്ച് മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ച് 2018-19ൽ 284 ദശലക്ഷം ടണ്ണായി ഉയർന്നു, പക്ഷേ രാജ്യത്ത് ഉയർന്ന പോഷകാഹാരക്കുറവ് ഉണ്ട്. അതിനാൽ, പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ വിള ഉൽപാദനങ്ങളായ ചോളം, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് വൈവിധ്യവൽക്കരണം ആവശ്യമാണ്.  ഹോംസ്റ്റേഡ് ഗാർഡനുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, അക്വാകൾച്ചർ എന്നിവയിലേക്ക് കാർഷിക ഉൽപാദനം വൈവിധ്യവത്കരിക്കുന്നതും പോഷകാഹാരക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് സഹായകമാകുമെന്ന് ഷിചിരി പറഞ്ഞു.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം