പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍

August 13, 2019

കര്‍ണാടക ആഗസ്റ്റ് 13: സംസ്ഥാനത്തെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങള്‍ അനുവദിക്കുമെന്ന് കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍. കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ തോതില്‍ ധാന്യവിളകള്‍ക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലയിടങ്ങളിലും നിരവധി വീടുകളും റോഡുകളും നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചതിന്ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് …