മലപ്പുറം: ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചു

October 26, 2021

മലപ്പുറം: ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസിലേക്ക് ടാക്സി പെര്‍മിറ്റുള്ള എ.സി. കാര്‍ ഡ്രൈവര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ വാടകക്ക് എടുക്കുന്നതിന് വാഹനം വാടകയ്ക്ക് നല്‍കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും വ്യക്തികളില്‍ നിന്നും ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചു. ഒക്ടോബര്‍ 26 ന് മൂന്ന് മണിക്കകം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്‍, ജില്ലാ …

പത്തനംതിട്ട: കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കാറിന് ടെന്‍ഡര്‍ ക്ഷണിച്ചു

June 10, 2021

പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസിലെ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിന് ടാക്‌സി പെര്‍മിറ്റുള്ള വാഹന ഉടമകള്‍ / സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഒരു കാര്‍ ഡ്രൈവര്‍ സഹിതം വാഹനം വിട്ടു നല്‍കുന്നതിന് ടെന്‍ഡര്‍ ക്ഷണിച്ചു. ടെന്‍ഡര്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയതി ജൂൺ …