സൗദിയിലെ റിയാദ് – തായിഫ് റോഡിൽ ഉണ്ടായ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച മൂലം റോഡ് ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു

April 20, 2023

റിയാദ് : സൗദി അറേബ്യയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും തുടരുന്നു. സൗദിയിലെ റിയാദ് – തായിഫ് റോഡിൽ ഉണ്ടായ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച മൂലം റോഡ് ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. റോഡിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടിയ മഞ്ഞുകട്ടകൾ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നീക്കം ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഗതാഗതം …