ബസ് സമരത്തിൽനിന്ന് പിൻമാറണമെന്ന് ഗതാഗതമന്ത്രി

March 10, 2020

കാസർഗോഡ് മാർച്ച് 10: മാർച്ച് 11 മുതൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ച അനിശ്ചിതകാല സ്വകാര്യ ബസ് സമരത്തിൽ നിന്ന് ബസ്സുടമ സംയുക്ത സമര സമിതി പിൻമാറണമെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പുമന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ബസുകൾ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് സർവ്വീസ് നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതാണെന്ന് …