വ്യാജനെന്നറിയാതെ അപകടത്തിന് പിന്നാലെ പൂവാർ പൊലീസ് അലഞ്ഞത് മണിക്കൂറുകൾ.

September 20, 2023

തിരുവനന്തപുരം: പൂവ്വാർ പ്രദേശത്ത് പടർന്ന വ്യാജ വാർത്ത പൊലീസിനെ പുലിവാല് പിടിപ്പിച്ചു. പൊഴിക്കരയിൽ ഉല്ലാസബോട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് വെള്ളത്തിൽ വീണ മൂന്ന് സഞ്ചാരികളെ ആശുപത്രിയിലാക്കി എന്നായിരുന്നു വിവരം. 2023 സെപ്തംബർ 17 ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നു സംഭവം. ചട്ടങ്ങൾ പ്രാകരം ഈ പ്രദേശത്ത് വൈകുന്നേരം …