കോഴിക്കോട്: നടീല്‍ ഉത്സവം – കാവുന്തറയില്‍ മഞ്ഞള്‍ കൃഷിക്ക് തുടക്കം

June 27, 2021

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാന കാര്‍ഷിക വികസനവകുപ്പ്, കാവുന്തറ സഹകരണ ബാങ്ക്, ഭാരതീയ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ നടുവണ്ണൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ കാവുന്തറയില്‍ മഞ്ഞള്‍ കൃഷിക്ക് തുടക്കമായി.  നടീല്‍ ഉത്സവം അഡ്വ.കെ.എം.സച്ചിന്‍ ദേവ് എം.എല്‍.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രണ്ടേക്കര്‍ സ്ഥലത്ത് പ്രതിഭ ഇനത്തില്‍പെട്ട …