പെട്ടിമുടിയില്‍ ഇനിയും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവര്‍ക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരണം. തൊഴിലാളികള്‍

September 1, 2020

മൂന്നാര്‍: പെട്ടിമുടിയില്‍ ഇനിയും കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയാത്ത അഞ്ചുപേര്‍ക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരണമെന്ന്‌ തൊഴിലാളികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉരുള്‍ പൊട്ടലിനുശേഷം പെട്ടിമുടിയില്‍ അവശേഷിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ സാധനങ്ങള്‍ എടുക്കാനായി ഒരിക്കല്‍കൂടി അവിടേക്കെത്തിയതായിരുന്നു തൊഴിലാളികള്‍. ഇനി പെട്ടിമുടിയില്‍ ഇരിക്കമുടിയാത്‌, വേല സെയ്യമുടിയാത്‌, സാധനങ്ങളുമായി തിരികെ പോകുമ്പോള്‍ കാളിയമ്മ പറഞ്ഞു. …

പെട്ടിമുടിയിലെ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക്‌ വീടു വെച്ചുനല്‍കുന്നിന്‌ മാനേജ്‌മെന്‍റിന്‍റെ പിന്തുണ അറിയിച്ച്‌ കമ്പനി എംഡി. മാത്യു എബ്രാഹം

September 1, 2020

മൂന്നാര്‍: പെട്ടിമുടിയില്‍ ഉരുള്‍പൊട്ടലില്‍ വീട്‌ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പുനരധി വസിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധെേപ്പട്ട്‌ വൈദ്യുതി വകുപ്പു മന്ത്രി എംഎം.മണി കണ്ണന്‍ദേവന്‍ കമ്പനി അധികൃതരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി. 2020 ആഗസ്റ്റ്‌ 30 ന്‌ ഞായറാഴ്‌ച രാവിലെ മൂന്നാര്‍ ഗസ്റ്റ്‌ഹൗസില്‍ വെച്ചായിരുന്നു കമ്പനി എംഡി മാത്യു എബ്രാഹവുമായുളള …