മലപ്പുറത്ത് ബാല്യ വിവാഹത്തിനെതിരെ പാട്ടുവണ്ടി പര്യടനം ഇന്ന് തുടങ്ങും

March 6, 2020

മലപ്പുറം മാർച്ച് 6: ബാല്യ വിവാഹത്തിനെതിരെ പൊതുജനങ്ങളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ബോധവത്ക്കരിക്കുന്നതിനായി പാട്ടുവണ്ടി ഇന്ന് (മാര്‍ച്ച് ആറ്) മുതല്‍ ജില്ലയില്‍ പര്യടനം നടത്തും. വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പും ജില്ലാ ചൈല്‍ഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ യൂണിറ്റും സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ‘ബാല്യവിവാഹ വിമുക്ത മലപ്പുറം ജില്ല’ …