വയനാട്: സാന്ത്വന പരിചരണ പദ്ധതി ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം

September 24, 2021

വയനാട്: നിത്യരോഗികളായി വീടുകളില്‍ കിടപ്പിലായ 8232 പാലിയേറ്റീവ് രോഗികള്‍ക്ക് സമാശ്വാസത്തിനായി വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന സാന്ത്വന പരിചരണ പദ്ധതി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് സംഷാദ് മരക്കാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് എസ്. ബിന്ദു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പദ്ധതിക്കായി 2021- …

തൃശ്ശൂർ: കരാര്‍ നിയമനം

June 22, 2021

തൃശ്ശൂർ: വില്‍വട്ടം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സ് തസ്തികയില്‍ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമനം നടത്തുന്നു. പാലിയേറ്റീവ് ആന്റ് ഓക്സിലറി നഴ്സിങ്ങ്, ഓക്സിലറി നഴ്സ് – മിഡ് വൈഫ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സിങ് എന്നിവയില്‍ എതെങ്കിലും ഒന്നില്‍ പരിശീലനമാണ് യോഗ്യത. അപേക്ഷ …