അപകട ബോര്‍ഡുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചവശങ്ങളില്‍ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ പാടില്ല

February 27, 2020

കാസർഗോഡ് ഫെബ്രുവരി 27: ബേളൂര്‍ 33 കെ വി സബ് സ്റ്റേഷന്‍ മുതല്‍ രാജപുരം 33 കെ വി സബ്‌സ്റ്റേഷന്‍ വരെയുള്ള 33 കെ വി ഭൂഗര്‍ഭ കേബിളുകളില്‍ കൂടി മാര്‍ച്ച് ഒന്നു മുതല്‍ ഏതു സമയത്തും വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാം. കേബിള്‍ …