ദേശീയ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷന്റെ അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഗസ്റ്റ് 12ന്

July 22, 2023

ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2023 ഓഗസ്റ്റ് 12ന് നടക്കും. പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്ന് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ജസ്റ്റിസ് എം എം കുമാർ പ്രസ്താവിച്ചതോടെ മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമാകില്ല. നേരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജൂലൈ 6 ന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും …