നമാമി ഗംഗയുടെ കീഴില്‍ ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ ആറ് മെഗാ പദ്ധതികള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

September 28, 2020

”റോവിങ് ഡൗണ്‍ ദ ഗംഗ” പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യും ഗംഗയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ മ്യൂസിയം ‘ഗംഗ അവലോകന്‍’ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ന്യൂ ഡൽഹി: ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ നമാമി ഗംഗയുടെ കീഴിലുള്ള ആറ് മെഗാ പദ്ധതികള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി നാളെ (2020 സെപ്റ്റംബര്‍ …