മെയ് 1 മുതൽ മുംബൈ സി‌എസ്‌എം‌ടി എക്സ്പ്രസിന്റെ സമയം പരിഷ്കരിക്കാൻ ദക്ഷിണ റെയിൽ‌വേ

February 1, 2020

തിരുവനന്തപുരം ഫെബ്രുവരി 1: കന്യാകുമാരി – മുംബൈ സി‌എസ്‌എം‌ടി – കന്യാകുമാരി എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളുടെ സമയം 2020 മെയ് 1 മുതൽ ദക്ഷിണ റെയിൽ‌വേ പരിഷ്കരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പുതുക്കിയ സമയമനുസരിച്ച്, കന്യാകുമാരി – മുംബൈ സി‌എസ്‌എം‌ടി എക്സ്പ്രസ് 08.25ന് കന്യാകുമാരിയിൽ …