മക്ഡൊണാള്‍സിന്‍റെ സിഇഒ സ്റ്റീവ് ഈസ്റ്റര്‍ബ്രൂക്കിനെ നയം ലംഘിച്ചതിന് പുറത്താക്കി

November 4, 2019

ന്യൂയോര്‍ക്ക് നവംബര്‍ 4: പ്രമുഖ ആഗോള ഭക്ഷണ വ്യാപാര ശൃംഖലയായ മക്ഡൊണാളസിന്‍റെ സിഇഒ സ്റ്റീവ് ഈസ്റ്റര്‍ബ്രൂക്കിനെയാണ് കമ്പനി നയം ലംഘിച്ചതിന്‍റെ പേരില്‍ പുറത്താക്കിയത്. കമ്പനിയിലുള്ള ജീവനക്കാരിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് സ്റ്റീവിനെ പുറത്താക്കിയത്. മക്ഡൊണാള്‍സ് യുഎസ്എ മേധാവി ക്രിസ് കെംപ്സിന്‍സ്കിയാണ് സ്റ്റീവിന് പകരമെത്തുക. …