റേഷൻ കാർഡ് ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി മാർച്ച് 31

March 12, 2020

തൃശൂർ മാർച്ച് 12: റേഷൻ കാർഡ് ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാത്തവർ മാർച്ച് 31ന് മുൻപ് ബന്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. അതാത് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസുകളിലോ അക്ഷയകേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയോ ആധാർ ബന്ധിപ്പിക്കാം. കാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ ആധാർ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നാൽ അതിന്റെ …

സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയിലുള്ള ജില്ലാ ആശുപത്രികളുടെ നടത്തിപ്പ് സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്ക്: നിര്‍ദ്ദേശവുമായി നീതി ആയോഗ്

January 2, 2020

ന്യൂഡല്‍ഹി ജനുവരി 2: ഇന്ത്യയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയിലുള്ള ജില്ലാ ആശുപത്രികളുടെ നടത്തിപ്പ് സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്ക് കൈമാറാനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശവുമായി നീതി ആയോഗ്. പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തില്‍ സ്വകാര്യ മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളെയും ജില്ലാ ആശുപത്രികളെയും തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കാനാണ് പുതിയ പദ്ധതി. ഡോക്ടര്‍മാരുടെ അഭാവവും ആരോഗ്യരംഗത്തെ ന്യൂനതകളും പരിഹരിക്കാനുള്ള …