വിവാഹം വേർപിരിക്കാൻ നോക്കി; സ്വവർഗാനുരാഗികളായയുവതികൾ ജീവനൊടുക്കി .

May 19, 2020

നാമക്കൽ: കൂട്ടുകാരികളിൽ ഒരാളുടെ വിവാഹത്തോടെ വേർപിരിയുന്നതൊഴിവാക്കുവാൻ രണ്ടു യുവതികൾ ആത്മഹത്യയിൽ അഭയം തേടി. നാമക്കൽ ഇലച്ചി പാളയത്തിൽ ആണ് സംഭവം. ജ്യോതി (23), പ്രിയ (20), എന്നിവരാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ഭർത്താവുമായി വേർപിരിഞ്ഞ് മൂന്നു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുമായി വലിയ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം താമസിക്കുകയാണ് …