പിജി പഠനത്തില്‍ കോക്ബൊറോക് ഭാഷയെ കൊണ്ടുവരാന്‍ ശ്രമിച്ച് ത്രിപുര

August 31, 2019

അഗര്‍ത്തല ആഗസ്റ്റ് 31: എംബിബി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ പിജി തലത്തില്‍ കോക്ബൊറോക് ഭാഷയെ കൊണ്ടുവരാന്‍ ത്രിപുര സര്‍ക്കാര്‍. സംസ്ഥാനത്തെ 22 ഡിഗ്രി കോളേജുകളില്‍ കോക്ബൊറോക് ഭാഷ ഇപ്പോള്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി രത്തന്‍ ലാല്‍ നാഥ് പറഞ്ഞു. കോക്ബൊറോക് ഭാഷ പഠിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് …