കൊച്ചി മെട്രോയുടെ തൈക്കൂടം-പേട്ട പാത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

September 7, 2020

കൊച്ചി: കേരള മെട്രോയുടെ ആദ്യഘട്ടം തൈക്കൂടം-പേട്ട പാത കമ്മീഷനിങ്ങോട് കൂടി പൂർത്തിയായതായി കേന്ദ്ര ഭവന നഗരകാര്യ വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി ശ്രീ ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 6218 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയായത്. രണ്ടാംഘട്ടത്തിനുള്ള ശുപാർശ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സജീവ …

കൊച്ചി മെട്രോ: തൈക്കൂട്ടം മുതല്‍ പേട്ട വരെ പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്തി

February 15, 2020

കൊച്ചി ഫെബ്രുവരി 15: കൊച്ചി മെട്രോ തൈക്കൂട്ടം മുതല്‍ പേട്ട വരെയുള്ള ഒന്നര കിലോമീറ്റര്‍ പാതയില്‍ പരീക്ഷണ ഓട്ടം തുടങ്ങി. മെട്രോയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം കമ്മീഷന്‍ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടായിരുന്നു പരീക്ഷണ ഓട്ടം. തൈക്കൂട്ടം മുതല്‍ പേട്ട വരെയുള്ള ഒന്നര കിമീ …