ലൈഫിൽ വിരിഞ്ഞ് സ്വപ്നങ്ങൾ, 1791 ഭവനങ്ങൾ ജില്ലയിൽ കൈമാറി

May 18, 2022

കയറിക്കിടക്കാൻ അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നം സഫലമായ സന്തോഷത്തിൽ ജില്ലയിൽ 1791 കുടുംബങ്ങൾ. സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട സുരക്ഷ പദ്ധതിയായ ലൈഫ് മിഷൻ വഴി ജില്ലയിൽ പൂർത്തിയായ ഭവനങ്ങൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറി. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള രണ്ടാം നൂറുദിന കർമ്മ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി …

തൃശ്ശൂർ: കിഫ്ബി റോഡ് : എം എല്‍ എ സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ചു

June 23, 2021

തൃശ്ശൂർ: കിഫ്ബി പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി 11.99 കോടി രൂപ ചെലവില്‍ നവീകരണം നടത്തുന്ന അക്കിക്കാവ് –  കടങ്ങോട് – എരുമപ്പെട്ടി റോഡിന്റെ നിര്‍മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്താന്‍ എം എല്‍ എ എ.സി മൊയ്തീന്‍ സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ചു. അക്കിക്കാവ് സെന്റര്‍ മുതല്‍ പുത്തന്‍കുളം …