ഇന്ത്യയുടെ സ്വര്‍ണപ്രതീക്ഷകള്‍

September 19, 2023

ഹ്വാങ്ഷൂ: 2018 ജക്കാര്‍ത്ത ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസില്‍ 16 സ്വര്‍ണമുള്‍പ്പെടെ 70 മെഡലുമായി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമാണ് ഇന്ത്യ ആഘോഷിച്ചത്. ഇത്തവണ ഹ്വാങ്ഷൂവില്‍ അതില്‍കുറഞ്ഞതൊന്നും ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇത്തവണ സ്വര്‍ണപ്രതീക്ഷയുള്ള ഇനങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയെന്നു നോക്കാം.പുരുഷ കബഡിയില്‍ സ്വര്‍ണമുറപ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുന്നത്. പുരുഷ …