നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ പലിശ കെ. എസ്. എഫ്. ഇ. നിരക്ക് ഉയർത്തി

May 28, 2020

തിരുവനന്തപുരം: കെ. എസ്. എഫ്. ഇ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തിയതായി ധനമന്ത്രി ഡോ. ടി. എം. തോമസ് ഐസക്ക് വാർത്താസമ്മേളന ത്തിൽ പറഞ്ഞു. മുതിർന്ന പൗരൻമാരുടെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ എട്ടിൽ നിന്ന് 8.5 ശതമാനമായും, 91 ദിവസം മുതൽ …