ഫിഫ റാങ്കിംഗില്‍ ആദ്യ നൂറില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട് ഇന്ത്യന്‍ ടീം

July 21, 2023

ന്യൂഡല്‍ഹി: പുതിയ ഫിഫ റാങ്കിംഗില്‍ ആദ്യ നൂറില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട് ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്ബോള്‍ ടീം. 99ാം റാങ്കാണ് ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചത്. മൗറിത്താനിയയെയാണ് ഇന്ത്യ മറികടന്നത്. 99ാം റാങ്കുണ്ടായിരുന്ന മൗറിത്താനിയ ലെബനോനിന് പിറകെ 101ാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇഗോര്‍ സ്റ്റിമക്കിന്റെ പരിശീലനത്തില്‍ വിജയങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങളാണ് ഇന്ത്യന്‍ …