സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തില്‍ വനിതാ നഴ്സുമാര്‍ക്ക് അവസരം

March 5, 2020

കാസർഗോഡ് മാർച്ച് 5: സൗദി അറേബ്യയിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിനു  കീഴിലുള്ള ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക്  വനിതാ നഴ്സുമാരെ നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സ് മുഖേന തെരഞ്ഞെടുക്കും. ബി.എസ്.സി., എം.എസ്.സി., പി. എച്ച്.ഡി., യോഗ്യതയുള്ള വനിതാ നഴ്സുമാര്‍ക്കാണ് അവസരം. കാര്‍ഡിയാക് ക്രിട്ടിക്കല്‍ കെയര്‍ യൂണിറ്റ്, ക്രിട്ടിക്കല്‍ കെയര്‍ യൂണിറ്റ്, (മുതിര്‍ന്നവര്‍, …