തൃശ്ശൂർ: ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠനത്തിനാവശ്യമായ നെറ്റ് വര്‍ക്ക് കണക്ടിവിറ്റി പരിശോധിച്ചു

June 25, 2021

തൃശ്ശൂർ: ജില്ലയിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാവശ്യമായ മൊബൈല്‍ നെറ്റ് വര്‍ക്ക് കണക്ടിവിറ്റി പരിശോധിച്ചതായി ജില്ലാ കലക്ടര്‍ എസ് ഷാനവാസ്. കണക്ടിവിറ്റി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് വിവിധ ഇടങ്ങളില്‍ നിന്ന് 1500 ഓളം പരാതികൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജില്ലയിലെ നാല് പ്രധാന മൊബൈല്‍ …