കൊല്ലം: വെളിച്ചം പദ്ധതി 55 ഗ്രന്ഥശാലകള്‍ക്ക് ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍ നല്‍കി

July 2, 2021

കൊല്ലം: ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന വെളിച്ചം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ 55 ഗ്രന്ഥശാലകള്‍ക്ക് ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തു. ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ നടത്തിയ ചടങ്ങില്‍ പ്രസിഡന്റ് സാം കെ. ഡാനിയല്‍ ഗ്രന്ഥശാല ഭാരവാഹികള്‍ക്ക് ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍ കൈമാറി. അടുത്ത രണ്ട് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ലൈബ്രറി …