ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെ പതിനാലാം കോർ സംഘാംഗങ്ങളുമായി പ്രതിരോധ മന്ത്രി ശ്രീ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ലഡാക്കിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തി

June 28, 2021

ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെ പതിനാലാം കോർ  ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സൈനികർ  എന്നിവരുമായി പ്രതിരോധ  മന്ത്രി ശ്രീ രാജ്നാഥ് സിംഗ്  2021 ജൂൺ 28ന് ലഡാക്കിലെ കാരു സൈനിക കേന്ദ്രത്തിൽ ആശയവിനിമയം  നടത്തി തന്റെ അഭിസംബോധനയ്ക്കിടെ  2020ലെ ഗൽവാൻ താഴ്വര സംഭവത്തിൽ രാജ്യത്തിനായി ജീവൻ അർപ്പിച്ച …