പ്രധാനമന്ത്രി മോദി സൗദി സന്ദർശനം പൂർത്തീകരിച്ച്‌ ദില്ലിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു

October 30, 2019

റിയാദ്, ഒക്ടോബർ 30: “പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തന്റെ ഹ്രസ്വവും എന്നാൽ നിർണായകവുമായ സൗദി അറേബ്യ സന്ദർശനം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ-സൗദി ബന്ധം കൂടുതൽ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയി. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിൽ പ്രകടമായ മുന്നേറ്റം. ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ സഹകരണത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഇന്ത്യ-സൗദി ബന്ധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് …