ആലപ്പുഴ:കോടംതുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ ചിറയ്ക്കല്‍ പാലം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുന്നു: നിര്‍മ്മാണം അവസാനഘട്ടത്തില്‍

September 4, 2021

ആലപ്പുഴ: കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൊന്തചാല്‍- ചിറയ്ക്കല്‍ വാര്‍ഡുകളെ തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചിറയ്ക്കല്‍ പാലത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നു. നിലവില്‍ 80 ശതമാനത്തിലധികം നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച പാലത്തിന്റെ അവസാനഘട്ട പണികളും അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിര്‍മ്മാണവും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പ്രദേശത്ത് മുന്‍പുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ നടപ്പാലം ശോചനീയാവസ്ഥയിലായതോടെ ജനങ്ങളുടെ …

ആലപ്പുഴ: പെരുമ്പളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് ഗൃഹവാസ പരിചരണ കേന്ദ്രം തുറന്നു

June 23, 2021

ആലപ്പുഴ:  പെരുമ്പളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച ഗൃഹവാസ പരിചരണ കേന്ദ്രം (ഡി.സി.സി.) തുറന്നു.  പെരുമ്പളം ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ച ഗൃഹവാസ പരിചരണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം  ദലീമ ജോജോ എം.എൽ.എ നിർവഹിച്ചു. 40 കിടക്കകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഷിഫ്റ്റ് …