എസി മൊയ്തീനു നേരെ കരിങ്കൊടി കാണിക്കാനെത്തിയ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും സിപിഐഎം പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ സംഘർഷം

August 25, 2023

തൃശൂർ: കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ ആദൂരിൽ എസി മൊയ്തീനു നേരെ കരിങ്കൊടി കാണിക്കാനെത്തിയ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും സിപിഐഎം പ്രവർത്തകരുമായി സംഘർഷം. കെ സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ സിപിഐഎം പ്രവർത്തകർ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. 2023 ഓ​ഗസ്റ്റ് 25 ന് …