കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തില്‍ തൃശൂര്‍ ചെമ്പൂക്കാവ് വില്ലേജ് ആഫീസിനു മുമ്പില്‍ വഞ്ചനാദിനം ആചരിച്ച് പ്രതിഷേധസമരം

May 25, 2020

തൃശ്ശൂർ: കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ആഹ്വാനപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തു മുഴുവന്‍ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നോർത്ത് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശ്ശൂർ വില്ലേജ് ഓഫിസിനു മുന്നിൽ വഞ്ചനാദിനം ആചരിച്ച് പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതിലുള്ള വീഴ്ചയിലും കോറോണ മറവിൽ വൈദ്യുതി, ബസ് …