ചന്ദന ലേലത്തിനുളള ഒരുക്കങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു

June 27, 2021

മറയൂര്‍ : മറയൂര്‍ ചന്ദനം ഇ-ലേലത്തിനായി ചെത്തിയൊരുക്കി ലോട്ടുകളാക്കുന്നതിനുളള നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു. കോവിഡ്‌ പ്രിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാല്‍ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന ചന്ദനങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നതിലും ലേലത്തില്‍ അംഗങ്ങള്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും തടസങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.ഇതാണ്‌ ഇത്തവണ ലേലം വൈകാന്‍ കാരണം. പ്രധാനമായും ചന്ദനം ചെത്തി ലോട്ടുകള്‍ …