ക്രാസ്നോയാർസ്ക് അധികാരികളോട് അണക്കെട്ടിന്റെ തകർച്ചയുടെ വിശദീകരണം തേടി പുടിൻ: ക്രെംലിൻ

October 19, 2019

മോസ്കോ ഒക്ടോബർ 19: റഷ്യയിലെ ക്രാസ്നോയാർസ്ക് മേഖലയിൽ ഡാം തകർന്ന് 15 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 13 പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ ശനിയാഴ്ച അടിയന്തര സേവനങ്ങളെയും പ്രാദേശിക അധികാരികളെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി വിശദീകരണം തേടി. “ആളുകളെ സഹായിക്കാനും …