കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയായി അജയ് കുമാര്‍ ബല്ലയെ നിയമിച്ചു

August 22, 2019

ന്യൂഡല്‍ഹി ആഗസ്റ്റ് 22: 1984 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അജയ് കുമാര്‍ ബല്ലയെ പുതിയ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയായി ബുധനാഴ്ച നിയമിച്ചു. 1982 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ രാജീവ് ഗൗബയായിരുന്നു മുന്‍ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി. മുന്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന രാജീവ് …