തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു

June 5, 2020

തൃശൂര്‍: കടപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ ആറാം വാര്‍ഡിലെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ചാവക്കാട് പോലീസ് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു. കോവിഡ് 19 രോഗഭീതിയിലും തോടുകളുടെ നവീകരണത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച തൊഴിലാളികള്‍ക്കാണ് ചാവക്കാട് പോലീസ് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് നല്‍കിയത്. ആലുംപറമ്പ് മുതല്‍ മുല്ലപ്പുഴ വരെയുള്ള …