‘സ്‌നേഹ നിലാവ് 2023’ വോയ്സ് ഓഫ് ആലപ്പി ഈദ് ആഘോഷവും മെമ്പർഷിപ്പ് കാർഡ് വിതരണവും

July 11, 2023

‘സ്‌നേഹ നിലാവ് 2023’ വോയ്സ് ഓഫ് ആലപ്പി അൽ ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സൽമാബാദ് ഹാളിൽ ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അശോകൻ താമരക്കുളം ഏവരെയും സ്‌നേഹനിലാവ് 2023ലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. വോയ്സ് ഓഫ് ആലപ്പിയുടെ കലാകാര കൂട്ടായ്മയായ ‘അരങ്ങ് ആലപ്പിയുടെ’ നേതൃത്വത്തിൽ …