പരുമല സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്കുള്ളിലെ വധ ശ്രമക്കേസ്‌; പ്രതി അനുഷ ഇന്ന് ജാമ്യ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കും

August 7, 2023

പരുമല സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്കുള്ളിലെ വധ ശ്രമക്കേസ്‌; പ്രതി അനുഷ ഇന്ന് ജാമ്യ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കും പരുമല സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്കുള്ളിലെ വധ ശ്രമക്കേസിൽ പ്രതി അനുഷ ഇന്ന് തിരുവല്ല കോടതിയിൽ ജാമ്യ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കും. ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ ഉണ്ടായിരുന്ന യുവതിയുടെ ഭർത്താവിൻറെ മൊഴി …