തൃശ്ശൂർ: ഇ – ലോക് അദാലത്

July 1, 2021

തൃശ്ശൂർ: സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കി വരുന്ന കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചു ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ ആയതിനാൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജൂലൈ 10 ശനിയാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന ഇ – ലോക് അദാലത് ജൂലൈ 9 വെള്ളിയാഴ്ചത്തേക്ക് …