എൻ എസ് എസ് 2023 ഓ​ഗസ്റ്റ് 6ന് അടിയന്തര പ്രതിനിധി സഭ ചേരുന്നു: മിത്ത് വിവാദത്തിലെ സർക്കാർ നിലപാട് അറിയണമെന്ന് എൻഎസ്എസ്

August 5, 2023

തിരുവനന്തപുരം: ‘മിത്ത്’ വിവാദത്തിൽ തുടർ പ്രക്ഷോഭത്തിന് എൻ എസ് എസ്. 2023 ഓ​ഗസ്റ്റ് 6ന് അടിയന്തര പ്രതിനിധി സഭയും ഡയറക്ടർ ബോർഡും ചേരും. തുടർ സമര രീതികൾ നേതൃയോഗങ്ങളിൽ തീരുമാനിക്കും. ക‍ഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഘപരിവാർ നേതാക്കൾ എൻ എസ് എസ് ആസ്ഥാനത്തെത്തി …