വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധിയുടെ കത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ഹർജി തള്ളി മുൻസിഫ് കോടതി

August 20, 2023

ഏകീകൃത കുർബ്ബാന നടപ്പിലാക്കണമെന്ന വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധിയുടെ കത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ഹർജി മുൻസിഫ് കോടതി തള്ളി. അതിരൂപത വൈദികൻ നൽകിയ ഹർജിയിൽ വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധിക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു. 2023 ഓ​ഗസ്റ്റ് 24നകം വിശദീകരണം നൽകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി.2023 ഓ​ഗസ്റ്റ് 20 ന് …