തൃശൂരിൽ വുഡ് ഹൗസ് മരമില്ലിൽ . തീപിടിത്തം; വൻ അപകടം ഒഴിവായി

September 5, 2023

തൃശൂർ: പുന്നയൂർക്കുളം മന്ദലാംകുന്ന് പാപ്പാളി മരമില്ലിൽ തീപിടിത്തം. മരംമുറിക്കുന്ന മൂന്ന് കട്ടർ, പൊടി കളയുന്ന യന്ത്രം, മര ഉരുപ്പിടികൾ ഉൾപ്പെടെ കത്തിനശിച്ചു. അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു. അപകടകാരണം അറിവായിട്ടില്ല. ദേശീയപാതയോരത്തെ വുഡ് ഹൗസ് മരമില്ലിൽ 2023 സെപ്തംബർ 4 ന് …