മൂല്യവര്‍ധിത കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയണം: മന്ത്രി പി. പ്രസാദ്

February 1, 2023

മൂല്യവര്‍ധിത ഉത്പന്നങ്ങള്‍ കൃഷി ചെയ്ത് ലോകോത്തര ബ്രാന്‍ഡുകളില്‍ വില്‍പന ചെയ്യാന്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് സാധിക്കണമെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി പി. പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. റാന്നി പെരുനാട് പഞ്ചായത്തില്‍ ജനകീയാസൂത്രണം, കുടുംബശ്രീ പദ്ധതികളുടെ രജതജൂബിലി ആഘോഷവും 2022-23 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി നിര്‍വഹണവും കാര്‍ഷിക കര്‍മ്മ സേന ഗുണഭോക്തൃ …

പത്തനംതിട്ട: കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് റാന്നി പെരുനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ സാമ്പത്തിക സമാഹരണം

June 21, 2021

പത്തനംതിട്ട: റാന്നി പെരുനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ, ബ്ലോക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികളുടെ യോഗം മടത്തുംമൂഴി ഇടത്താവളത്തില്‍ ചേര്‍ന്നു. പെരുനാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി. എസ് മോഹനന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.എസ് …