പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച യുവസംവിധായകൻ അറസ്റ്റിൽ

August 20, 2023

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ യുവസംവിധായകൻ അറസ്റ്റിൽ. കുറുവങ്ങാട് കേളമ്പത്ത് ജാസിക് അലിയെയാണ് 2023 ഓ​ഗസ്റ്റ് 19 ന് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സിനിമയിൽ ചാൻസ് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോയി പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ബൈനറി …