മാലിന്യം കുമിഞ്ഞുകൂടി ഇരിട്ടി നഗരസഭാ മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രം;മൂന്ന് മാസമായി വേതനം ലഭിച്ചില്ലെന്നും തൊഴിലാളികളുടെ പരാതി

October 7, 2023

ഇരട്ടി: നാടെങ്ങും അധികൃതരും ജനപ്രതിനിധികളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ശുചീകരണ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തി നാടും നഗരവും ശുചികരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേ ഇവിടെ നിന്നെത്തുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കേണ്ട ഇരിട്ടി നഗരസഭയുടെ അത്തിത്തട്ടിലെ സംസ്കരണകേന്ദ്രത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കുമിഞ്ഞ് കൂടുകയാണ്. നഗരസഭയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നും …

മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് കീഴടങ്ങൽ നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി പോലീസിന്റെ പോസ്റ്റർ

August 23, 2023

ഇരിട്ടി: മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് കീഴടങ്ങാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി പോലീസ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ചു. ഈയിടെയായി മാവോയിസ്റ്റുകൾ എത്തുകയും പ്രകടനം നടത്തുകയും മറ്റും ചെയ്ത പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പോലീസ് പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ചത്. മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് കീഴടങ്ങാൻ അവസരം ഒരുക്കിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകളാണ് മാവോയിസ്റ്റ് സാന്നിധ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത …