കോഴിക്കോട്: ബേപ്പൂർ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റ്: ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചു

December 9, 2021

കോഴിക്കോട്: ബേപ്പൂർ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം വിവിധ പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഏജൻസികളിൽ നിന്നും വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചു. കോഴിക്കോട്,മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ പ്രധാന പാതകളിൽ ഇൻസ്റ്റലേഷനോടു കൂടി ഹോർഡിങ്ങുകൾ ചെയ്യുന്നതിനും 200 ബോർഡുകൾ തുണിയിൽ തയ്യാർ ചെയ്യുന്നതിനും ഡിസംബർ 18 …

കുതിരാനില്‍ ഭൂഗര്‍ഭ കേബിള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ആദ്യവാരം തുടങ്ങും

January 20, 2020

തൃശ്ശൂര്‍ ജനുവരി 20: കുതിരാനില്‍ പവര്‍ ഗ്രിഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്റെ ഭൂഗര്‍ഭ കേബിള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ആദ്യവാരം തുടങ്ങും. ഇതിന് മുമ്പായി മോക്ട്രില്‍ നടത്തും. അതിനാല്‍ ജനുവരി 28,29 തീയതികളില്‍ കര്‍ശനമായ വാഹന നിയന്ത്രണമുണ്ടാകുമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. 1.2 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരത്തിലാണ് ഭൂഗര്‍ഭ …