ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് യോഗ്യത നേടി ഇന്ത്യന്‍ ജിയു ജിറ്റ്സു താരം

June 30, 2023

ദില്ലി: ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസില്‍ ജിയു ജിറ്റ്സു ഇനത്തിന് യോഗ്യത നേടി ഇന്ത്യന്‍ താരം സിദ്ദാര്‍ത്ഥ് സിംഗ്. 2018ലാണ് ജിയു ജിറ്റ്സു ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസില്‍ ഇടം നേടിയത്. എതിരാളിയെ നിലത്ത് നിന്നും വിവിധ രീതികളില്‍ അടിക്കുന്നതും എറിയുന്നതും പിടിച്ച് നിര്‍ത്തുന്നതും അടക്കം ഉള്‍പ്പെട്ട …