മണിപ്പൂർ കലാപത്തിൽ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ ഇംഫാൽ അതിരൂപതാവികാരി ജനറൽ ഫാദർ വർഗീസ് വെലിക്കകം

August 3, 2023

മണിപ്പൂർ: മണിപ്പൂരിൽ ക്രൈസ്തവ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമം ആസൂത്രിതമെന്ന് ഇംഫാൽ അതിരൂപതാ വികാരിജനറൽ ഫാദർ വർഗീസ് വെലിക്കകം. സംസ്ഥാന സർക്കാർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. ആശ്വാസ വാക്കുകൾക്കുപോലും ആരും വരാൻ തയ്യാറായില്ല. മണിപ്പൂർ സന്ദർശിച്ച കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും …