ബെവ്ക്യൂ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ നിര്‍മാണത്തില്‍ അഴിമതി ആരോപിച്ച് വിജിലന്‍സ് ഡയറക്ടര്‍ക്ക് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പരാതി നല്‍കി

May 29, 2020

തിരുവനന്തപുരം: ബെവ്ക്യൂ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ നിര്‍മാണത്തില്‍ അഴിമതി ആരോപിച്ച് വിജിലന്‍സ് ഡയറക്ടര്‍ക്ക് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പരാതി നല്‍കി. ആപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക സമിതി മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ മറികടന്ന് പ്രവര്‍ത്തനപരിചയമില്ലാത്ത ഫെയര്‍ കോഡ് എന്ന കമ്പനിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തുവെന്ന് പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. ഫെയര്‍കോഡ് കമ്പനി എസ്എംഎസ് ചാര്‍ജിനായി …