വനിതാ സംവരണ ബിൽ രാജ്യസഭ ഏകകണ്ഠമായി പാസാക്കി

September 22, 2023

ദില്ലി : വനിതാ സംവരണ ബിൽ രാജ്യസഭ ഒറ്റക്കെട്ടായി പാസാക്കി. സഭയിലുള്ള 215 അംഗങ്ങളും ബില്ലിന് അനുകൂലമായി വോട്ടുചെയ്തു. ആരും ബില്ലിനെ എതിർത്തില്ല. ബിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി പാസാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് ശേഷമാണ് വോട്ടിങിലേക്ക് കടന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിലാണ് 2023 സെപ്തംബർ 21 ന് …

പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി ജൂലൈ 19 ന് സർവകക്ഷി യോഗംചേരുന്നു.

July 19, 2023

ദില്ലി : 2023 ജൂലൈ 20 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി കേന്ദ്രസർക്കാർ വിളിച്ച സർവകക്ഷിയോഗം ജൂലൈ 19 ന്. മൺസൂൺ സെഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വിഷയങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. പാർലമെന്റിന്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സഹകരണം …