അംബേദ്കർ ദേശീയ പുരസ്ക്കാരം വില്യംസ് ജോസഫിന്

December 14, 2019

ന്യൂഡൽഹി ഡിസംബർ 14: ഭാരതീയ ദളിത് സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ 36-മത്‌  അംബേദ്കർ ദേശീയ പുരസ്ക്കാരത്തിന് വില്യംസ് ജോസഫ് അർഹനായി.  കാസർകോടിന്റെ വാണിജ്യ വ്യവസായ വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ നടത്തിയ സ്തുത്യർഹമായ സേവനങ്ങളും ദളിത് അക്കാദമിക്  ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പരിഗണിച്ചാണ് അവാർഡിന് …